STATYSTYKA MEDYCZNA

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Potrzebujesz analizy statystycznej w badaniach:

 

  • do pracy magisterskiej lub doktoratu?
  • do artykułu naukowego?
  • finansowanych z grantów?
  • przed wystąpieniem na konferencji?

…to właściwy adres!

  • Przygotujemy bazy danych do obliczeń
  • Wykonamy analizy statystyczne
  • Opiszemy i zinterpretujemy uzyskane wyniki
  • Doradzimy w zakresie metodologii badań
  • Pomożemy w napisaniu i opublikowaniu artykułu naukowego

Gwarantujemy wsparcie merytoryczne i konsultacje aż do zakończenia projektu.

NASZ ZESPÓŁ

Jesteśmy gronem profesjonalistów, którzy prowadząc własną działalność naukową jednocześnie specjalizują się w statystycznej analizie danych z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

[Początek…]
Przygoda ze statystyką rozpoczęła się (nie licząc studiów) wraz z rozpoczęciem działalności naukowo-badawczej. Wówczas pojawiła się potrzeba zdobycia wiedzy i nowych umiejętności, aby w obrębie swojego zespołu realizować postawione sobie cele naukowe.

[Kursy, szkolenia, setki godzin konsultacji, praktyka…]
W tym czasie wypracowaliśmy wielokrotnie sprawdzone metody działania. Od ustalania metodologii badań, poprzez przygotowanie bazy danych do obliczeń, aż po kompleksową analizę statystyczną wraz z obszernym opisem i interpretacją uzyskanych wyników.

[Dzielenie się doświadczeniem…]
Szybko okazało się, że potrzeby w zakresie wykonywania profesjonalnych statystyk oraz wsparcia merytorycznego w trakcie realizacji projektów badawczych w tych dziedzinach są ogromne. Pomogliśmy już wielu osobom, na różnych etapach kariery naukowej, osiągnąć obrane przez nich cele.

Jesteśmy gotowi, aby pomóc również Tobie!

JAK DZIAŁAMY?

Krok 1.

Prześlij nam skrócony opis projektu, analizowane zmienne (jeśli to możliwe, baza danych w formacie arkusza MS Excel), postawione hipotezy oraz proponowane cele szczegółowe i cele ogólne.

Krok 2.

Kiedy dostarczysz nam komplet informacji, najszybciej jak to możliwe, przygotujemy wstępny plan analiz, wycenę oraz określimy termin realizacji.

Krok 3.

Konieczny, aby rozpocząć proces realizacji – zaakceptowanie przez Ciebie warunków współpracy.

Krok 4.

Teraz odpocznij, a nasz zespół będzie skutecznie wykonywał swoją pracę.

Krok 5.

Otrzymujesz od nas komplet wyników wraz ze szczegółowym opisem.

Krok 6.

Dokonujesz płatności za dostarczone materiały, które w tym samym momencie stają się Twoją własnością.

OFERTA

Analizy statystyczne

Wykonujemy analizy statystyczne z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, zarówno w badaniach finansowanych z grantów naukowych, prac magisterskich i doktorskich, jak i publikacji naukowych. Weryfikujemy poprawność wykonanych analiz, które ktoś już wcześniej wykonał.

Opracowania naukowe

Oferujemy kompleksowe wsparcie podczas pisania artykułu do wysoko punktowanych czasopism, od opracowania wyników zgodnego ze standardami czasopism listy filadelfijskiej, przez pomoc przy wyborze czasopisma oraz opracowanie redakcyjne, po tłumaczenie tekstu artykułu na język angielski.

Badania naukowe

Wykonujemy ocenę modelu badania. Oferujemy także doradztwo w zakresie projektowania badań według standardów Evidence Based Medicine, wsparcie merytoryczne podczas pisania pracy dyplomowej oraz opis i interpretację uzyskanych wyników.

15 + 5 =

Mindseye Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 43
86-050 Solec Kujawski

NIP: 5542951970

tel. +48 501 598 420
e-mail: biuro@mindseye.pl